15 de gener del 2014

En el ple d'ahir, 14 de gener, durant el debat sobre el punt que tractà la convocatòria d'un "sondeig d'opinió" per a conéixer el sentir dels veins davant un possible canvi de nom del municipi, es va llegir el text que tot seguit podeu veure:En referència al tema que es planteja en aquest punt de l’ordre del dia, vull manifestar la meva protesta i repulsa pel comportament de l’equip de govern. M’explico.

La web de l’ajuntament té, en la seva pàgina inicial, un link al bloc de la consulta respecte del nom del municipi, tal com es va aprovar en la reunió posterior al ple de 18 de juliol de 2013. En la pàgina de presentació del bloc s’estableix que qualsevol veí pot publicar la seva opinió respecte al procés, tràmits, continguts o comparacions amb altres situacions semblants de la consulta per a una possible modificació del nom del municipi. En concret i literalment s’hi pot llegir:
2. Com es pot publicar
- enviant el text a l’adreça miquelvilella.... o bé....
A l’ajuntament es comprovarà únicament que en el text no hi ha referències personals a tercers, que el contingut respongui a l’objecte del bloc i que es compleixin les normes mínimes de convivència i conducta.
...
En cas que a l’Ajuntament es decideixi no publicar un text, es comunicarà per escrit a l’autor justificant raonadament la decisió.

Queda, doncs, clar que el govern municipal no pot negar la publicació d’un text per cap altra raó que les esmentades i molt menys per cap criteri d’oportunitat. Però el que de ben segur no és permissible és la consulta a tercers sobre aquesta oportunitat o no de publicació.
El veí de l’Esquirol Pep Castells Casellas, jo, el dia 9 de desembre de 2013 va enviar a l’adreça que diu el bloc de l’ajuntament, un text amb una opinió, la meva opinió, respecte de com considerava que es trobava el tràmit de convocatòria de la consulta per a la possible modificació del nom del municipi de L’Esquirol.
El dia 12 de desembre de 2013, en correu electrònic, el senyor alcalde, un cop jo havia reclamat la publicació del text a les oficines de l’ajuntament, em diu que entenem que el text no es pot penjar automàticament només enviant-lo a en Miquel. És per això que l’equip de govern el llegirà detingudament per saber si compleix les normes mínimes de convivència i conducta. És un bloc municipal i no d’un entitat.
No entenc en absolut la darrera frase, ni a què ve. Quedo absolutament sorprès. El senyor alcalde sap sobradament del meu tarannà respectuós, gairebé poruc, i educat respecte de les persones. Per tant no puc entendre que li calgui llegir detingudament (sembla una inspecció moral !). I no puc evitar que em vingui a la memòria la llei de premsa del senyor Fraga Iribarne.
Però, amb el text encara avui sense publicar, no han acabat les sorpreses. Un dels promotors de la iniciativa popular per a la consulta em truca per telèfon i m’adono que és coneixedor del contingut del meu text que no es publica. El govern municipal ha decidit qui pot conèixer el text pel seu compte i risc. No n’hi ha prou en no publicar-lo sinó que a més es consulta a terceres persones sobre el seu contingut !
Quin concepte de la llibertat d’expressió, del respecte a les opinions dels altres tenen els regidors del govern municipal ? Qui es creuen que són els regidors de l’equip de govern ?!
A data d’avui encara no tinc una justificació raonada de perquè no s’ha publicat la meva opinió en el bloc obert a tots els veïns per a opinar sobre la consulta. Ja dono per fet que no hi ha justificació, i menys raonada, llevat de la que se sustentés en la ignorància, o en el desconeixement elemental de les normes democràtiques o en la prepotència de qui es considera amb dret a decidir pels altres. És simplement la censura del poder respecte d’allò que no comparteix o que tem. Per això no els demano pas cap explicació.

El passat dijous, en rebre la convocatòria del ple d’avui i constatar que no apareixia en l’ordre del dia la proposta de celebració de la consulta que varen presentar els regidors de Convergència i Unió i els regidors de Cabrerès i Progrés, i que el senyor alcalde no havia convocat els grups municipals per a donar explicacions (que poden o podrien haver existit,) d’aquesta no inclusió, vaig tenir el convenciment que els meus dubtes respecte de la voluntat o la decisió de l’equip de govern, expressats en el text que no s’ha publicat, cap a la celebració de la consulta es confirmaven.
El punt 5 de l’Altaveu municipal de 9 de gener, amb l’ambigüitat de la seva redacció ve a donar encara més força a la meva queixa: aquí es dona per acceptada la proposta dels grups municipals de l’oposició però enlloc queda constància de les gestions, siguin a favor o en contra, que s’hagin produït durant aquest mesos de silenci en el bloc municipal. El redactor d’aquest apartat de l’Altaveu ha de saber que “els grups municipals de CIU i CIP amb la signatura dels seus regidors” fan molt més que proposar la consulta pel dia 20 de febrer (que hauria de dir 23). S’omet tot el raonament que els regidors de l’oposició fan sobre les formes i fonaments per a la realització de la consulta.

El text que l’equip de govern municipal ha censurat, que havia de ser públic, per tal que en quedi constància, almenys, en l’acta d’aquest ple és el següent:

El globus es desinfla?
El 25 de juliol els promotors de la consulta per a la possible modificació del nom del municipi es reunien a l’ajuntament amb els regidors de CiP i d’AUD, responent a l’autoconvocatòria del ple del 18 de juliol. Entre altres qüestions, i a proposta de la regidora d’AUD es proposava com a data per a la consulta el 15 de desembre de 2013.
La realització de la consulta sempre ha estat prevista sota l’empara del Reglament de participació Ciutadana de l’ajuntament de L’Esquirol (art. 29). Sempre tenint en compte els articles 30 a 35 de la Llei municipal i de règim local que estableixen que “l’acord de canvi de denominació d’un municipi ha d’ésser adoptat pel ple municipal i requereix el vot favorable de les dues terceres parts del nombre de fet...”. Queda clar, doncs, que un cop feta la consulta (la que sigui i sota la normativa local, o autonòmica o espanyola) és el ple municipal, amb la majoria esmentada, qui aprovarà la sol·licitud de canvi de nom.
El 7 de novembre les xerrades convocades per l’ajuntament varen aportar alguna informació més a les inquietuds o interessos que pogueren tenir els veïns. Però després d’allò... silenci... Fins que en el darrer ple, a preguntes de l’oposició, el senyor alcalde va deixar ben clar que, seguint els camins que hauria dibuixat la Sotsdirectora d’Assistència Jurídica i Règim local del Departament de Governació, faria tot el recorregut que aquells marcarien: autorització de Madrid ? A parer meu això implica un ajornament d’un parell d’anys.
Per altra banda, els promotors, malgrat que en aquella reunió del 25 de juliol es va decidir reservar la sala de plens de l’ajuntament per als actes de propaganda i difusió que calguessin, no sembla que hagin fet res més que la reproducció de l’enciclopèdia catalana en aquest bloc. Cap acte propagandístic o divulgatiu, cap experiència d’altres municipis, cap....
Els promotors no es poden excusar en la postura actual d’AUD, si realment tenen intenció de promoure el canvi de nom del municipi. L’ajuntament de L’Esquirol té un Reglament de Participació Ciutadana que permet la consulta popular i n’estableix un règim determinat. La sol·licitud del canvi de nom, per llei, depèn finalment del vot dels 11 regidors de l’ajuntament. Així, doncs, la consulta és només un acte polític per tal de, políticament, recolzar o pressionar un comportament dels càrrecs electes del municipi. Per tant no veig per enlloc que calgui un altre camí que el que ja preveu el nostre Reglament de Participació Ciutadana. Els serveis municipals poden organitzar la infraestructura d’un dia electoral, hi haurà prous veïns voluntaris per a respondre, en les meses, de la honestedat de l’acte i del recompte corresponent.
Només després d’això, cada regidor amb la seva consciència assumirà o no el mandat que, aquell dia, hagin expressat les urnes, i en un ple extraordinari aprovarà o no la sol·licitud de l’ajuntament de L’Esquirol per al canvi de nom del municipi. No hi ha altra excusa que la mandra o, ben legítim, el desinterès per a aquest tema.
Pep Castells Casellas
Veí i, també, regidor.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada