17 de febrer del 2015

Consultada directament l'AMPA, no s'ha pas consultat  el Consell Escolar Municipal (direccions de les tres escoles, El Cabreres, la Llar d'Infants i l'Escola de Música, representants dels pares i mares de les tres escoles i els grups municipals).