16 de desembre del 2014

ENTRAT A L'AJUNTAMENT NÚMERO 1394, DEL 03/12/2014
 El 18 de novembre, en la sessió ordinària del ple municipal, vam demanar al senyor alcalde que ens donés resposta a un escrit entrat feia dies al registre de l’ajuntament. Si bé d’entrada el senyor alcalde va comunicar que la resposta estaria pendent d’un informe que hauria d’elaborar el senyor secretari, vam deixar clar que a l’espera d’aquest informe, que en tot cas hauria de respondre a la qüestió jurídica que plantegem en les preguntes, ens agradaria que es respongués als aspectes no jurídics de les mateixes.
En concret resposta a les següents qüestions:
 • Després de les informacions aparegudes a la premsa (16 de maig de 2014: Preocupació a l’escola de l’Esquirol perquè els volen fer una pista de pàdel al pati d’herba dels petits) arrel del debat del ple del dia 13 de maig (en l’acta del qual es pot llegir que “El senyor alcalde informa al plenari sobre les reunions mantingudes amb representants del Club Tenis(sic) l’Esquirol sobre la possibilitat de construir una pista de pàdel.... i admet que inicialment la que es planteja en aquests moments... també indica que en qualsevol cas, i per posar en ordre les coses, es farà una concessió administrativa per a la gestió de l’equipament.
(...) El senyor Alcalde li respon que efectivament es perden 200 m quadrats (de l’espai de piscina) cosa que no afecta als usuaris de la piscina si es té en compte que en el moment de màxima afluència durant la passada temporada hi va haver un màxim de 70 usuaris....);
 • després de conèixer la Nota informativa del Club Tennis l’Esquirol, de 15 d’octubre, enviada als seus socis en la que es pot llegir: “Us volem comunicar que hem començat un nou projecte, amb ajuda de l’ajuntament: la construcció d’una pista de pàdel...”;
 • després de constatar la construcció d’uns murs al costat de la caldera de biomassa
demanem que el senyor alcalde confirmi la realització d’obres en la zona objecte d’aquest debat; demanem explicació dels acords amb qualsevol entitat, pública o privada, conduent a la gestió de la pista de pàdel; partida a la que s’imputarien les obres que ja s’estan realitzant... i deixàvem, en espera de l’informe, la qüestió de la necessitat o no que sigui el ple qui ha d’aprovar el projecte, la concessió, etc. d’acord, al nostre entendre, amb l’article 52.2 de la Llei de regim municipal.
En cap moment, independentment de què en pensem, s’ha entrat en si cal o no cal la construcció d’una pista de pàdel. Només estem tractant de l’adequació o no del procediment, d’acord amb la nostra interpretació de l’article abans citat.
Per alguna raó que se'ns escapa (com ha succeït durant el ple més d’una vegada1) la resposta no només fuig descaradament d’estudi sinó que representa un insult a la nostra persona, als regidors assistents i, (bé o malament representem els interessos i desitjos d’un nombre determinat de veïns), a un bon nombre de veïns que ens varen apoderar per a representar-los en aquest ple. És un insult a la intel·ligència. L’alteració i el neguit que manifesta el senyor alcalde, incòmode en cada pregunta que se li fa, el porten a mantenir que al costat de la caldera de biomassa, en l’espai que feia d’enjardinament de la piscina el que realment s’hi està fent ara és una sorrera pels alumnes de l’Escola El Cabrerès.
Un regidor de CiP considera que la conservació de la seva salut d’una banda, i el fet de sentir-se menyspreat, el varen empènyer a abandonar, sense consideracions ni explicacions, el ple municipal.
Posteriorment, ja fora d’aquell espai on ens varem sentir agredits, hem contemplat les dues possibilitats d’interpretació que ofereix la resposta del senyor alcalde:
 1. per esquivar la possibilitat que l’informe del senyor secretari confirmi la nostra interpretació de l’article 52.2, obligació de sotmetre al ple el projecte, construcció i concessió de la gestió d’una pista de pàdel, construirem una sorrera (que ningú ha demanat), que es pot carregar al pressupost ordinari, i passat un temps.....
 2. estan construint la pista de pàdel i, conforme a la seva visió de la política municipal, no n’han de donar explicacions a ningú ( o només a aquells que comparteixen i aplaudeixen la seva iniciativa) i per fer-nos callar és capaç de mantenir, sense vergonya, que està construint una sorrera amb uns murs que podrien suportar una casa i que segurament representen varies tones de formigó.
El dilluns 24 de novembre, com cada dilluns, en la reunió del grup municipal de Cabrerès i Progrés, repassant les resolucions d’alcaldia i de la Junta de Govern, ens trobem amb la següent:
Resolució de la Regidoria d’Hisenda número 122/2014. Firma : Alba Molas i Rifà el 13 de novembre. Resolució aprovant el pagament de factures, entre les quals la que s’identifica de l’any 2014, amb el número 1221, entrada l’11 de novembre de 2014, amb data 31/10/2014, amb el NIF B08469207 i número factura tercer 140126 que porta per Text explicatiu CABRERÈS S.L. ARRANJAMENT ZONA DE LA PISCINA I PISTA DE PÀDEL, i en la fase d’execució diu REGISTRADA, en el grup d’apunts numerada 06, per un import de 881,30.
Aquesta informació consta en la pàgina 5, treta a les 5:47:26 PM el dia 13/1172014, de la resolució 122/2014.
SOL·LICITEM
 • que el senyor alcalde ens confirmi quin és l’objectiu final de les obres que s’estan realitzant al costat de la caldera de biomassa
 • segons quina sigui la resposta a l’anterior qüestió, que ens faciliti, així que estigui emès, còpia de l’informe que, com va dir en el ple el senyor alcalde, ha de redactar el senyor secretari
 • en funció del contingut de les respostes a les anteriors qüestions, entenem que el ple es mereix una disculpa per part del senyor alcalde per haver mantingut que es feien unes obres, amb absolut menyspreu per la veritat cap als assistents al ple, que ja sabia que no responien a allò que es deia.

L'Esquirol, 2 de desembre de 2014
Grup Municipal de Cabrerès i Progrés
1 Després que ja haguérem votat a favor de la proposta de l’equip de govern de les ordenances fiscals per 2015, varem 

preguntar si el govern havia previst o considerat quina influencia podria tenir sobre els pressupostos l’augment que el 

Consell Comarcal , un 11%, preveia per al cobrament de la recollida de residus. El senyor alcalde, com va sent habitual 

darrerament, indignat, va contestar que “segurament vosaltres haguéreu apujat la taxa d’escombraries…”

19 de novembre del 2014

Com que ahir vaig abandonar, perquè em sentia menyspreat i insultat, el ple municipal no vaig poder fer constar en acta la següent MANIFESTACIÓ:
Considero (considerem) que l'equip de govern no ha donat compliment a l'acord adoptat per unanimitat del ple el dia 25 de setembre pel que fa al seu apartat tercer, on es deia que "Si és el cas que, per les raons que siguin, el govern de la Generalitat no convoqués la consulta pel dia 9 de novembre o aquesta fos suspesa, l'Ajuntament de l'esquirol, aplicant el seu Reglament de participació ciutadana, en base a l'article 29, convocarà a consulta els seus veïns perquè s'expressin respecte de si volen o no que Catalunya sigui un estat, i, si és el cas, si volen que sigui independent o no".

Vist que el president de la Generalitat va desconvocar, degut a la suspensió del TC, la consulta, el govern municipal havia de donar compliment literal a l'acord adoptat per unanimitat. Però ja, pel seu compte, l'alcalde feia una interpretació d'aquell acord en la resposta que ens va donar i que consta publicada en aquest mateix bloc. L'alcalde diu que el procés que ordenava l'acord del ple en cas de suspensió de la consulta, "no es posarà en marxa mentre el Govern de la Generalitat mantingui el procés participatiu previst per al 9 de novembre". Literalment una cosa ben diferent d'allò que va aprovar el ple.

També em volia queixar que darrerament en el registre de sortides de l'ajuntament sovintegen registrades les emissions de documents en els que no consta el destinatari, que cal suposar pel contingut del comunicat. A tall d'exemple, una convocatòria per parlar del Polígon Industrial (RS 998), una convocatòria, se suposa que als veïns afectats, tot i que no ho diu enlloc, pel PA2 de Cantonigrós (RS 967), una convocatòria per parlar del camí de Carboneres (RS 862) i la notificació del tall de  la carretera per obres, sense destinatari (RS 861).
Pep Castells, regidor

4 de novembre del 2014

REFLEXIONS (personals) QUAN HOM JA SE SENT CANSAT O CANSADET
(Opinió estrictament personal que no compromet a ningú més del grup municipal)


L'equip de govern municipal actual gestiona l'ajuntament obviant i menystenint absolutament els grups de l'oposició (ben mirat... només faltaria... per això són a l'oposició). És cert que ningú els podrà recriminar que no haver acabat projectes i propostes concretes.

1. Si no li haguérem impedit, els plens ordinaris només es farien trimestralment (aquest era un dels punts del seu programa en assumir l'alcaldia) i no cada dos mesos com es fa ara.
2. Mai s'ha convocat el Consell Ciutadà, que ha de servir per ajuntar a entitats i associacions amb els diferents grups municipals per a tractar, discutir, debatre, suggerir... temes d'interès municipal i amb afectació als diferents sectors socials.
3. No s'ha convocat cap cop una audiència pública. S'ha preferit anar cridant en forma bilateral a entitats i associacions i a grups concrets...
4. El Consell Escolar Municipal només es va convocar després d'una considerable queixa... i de la reprovació de l'alcalde. Però a la web de l'ajuntament segueix sense constaria la Memòria del Consell Escolar Municipal.... que s'ha d'enviar al Consell Territorial de la Catalunya Central i al Departament d'Ensenyament.
5. L'oposició va haver de forçar incloure en un ple l'aprovació de canvi de nom del municipi, ja que l'alcalde havia considerat que la participació en la consulta (sondeig, en diu ell) no hauria estat suficient.
6. L'alcalde ha contestat que l'acord per unanimitat dels assistents del ple del 25 de setembre, de convocar una consulta des del Reglament de Participació de L'Esquirol, si es suspenia la CONSULTA convocada per la Generalitat (que es va suspendre ja fa dies !), es considerarà atès fent allò que diu que fa l'Artur Mas, una manifestació de participació ciutadana.
7. S'estan fent obres al costat de la caldera de biomassa sense que estiguin pressupostades, sense que s'hagi sotmès al ple la seva aprovació (condicions, partida a imputar les despeses, anys de concessió si és el cas...), com exigeix, pel cas, l'art. 52.2 de la Llei municipal...Per tant una obra més sotmesa a qualsevol dèria de qui vulgui portar-la als tribunals... Una més !
8. L'ajuntament té la maqueta i l'estudi fets del centre cívic de Cantonigrós des de fa mesos, ha demanat entrevista per presentar-ho al Diputat de Cultura de la Diputació de Barcelona... però no n'ha dit (ni ensenyar la maqueta) res als grups municipals.
9. El dia 27 o 28 de setembre, l'alcalde i un arquitecte (aleshores sense encàrrec formal de l'ajuntament, que només s'ha produït el dia 30 d'octubre) varen mostrar i explicar el projecte de Ca La Salut als veïns de Sant Martí.
Ara, un mes després, convoca a CiP per dijous que ve per explicar-nos-el (quan ja hi ha hagut veïns que ens ho han explicat). Potser és que cal passar-ho pel ple.. i ha de poder manifestar que tot ho ha consensuat o de tot n'ha informat als grups...
El 30 d'octubre, la Junta de Govern Local va atorgar l'obra a l'arquitecte (equip d'arquitectes) que va actuar d'arquitecte durant els primers mesos d'aquest equip de govern. El projecte és de 28.000 i escaig d'euros. En el seu temps, 2007 ?, ja es va pagar una quantitat similar pel projecte de l'arquitecte municipal anterior, senyor Rierola... És a dir, total cost projecte Ca La Salut: cap a 50.000 euros. ( Així, dit a cop d'ull)
10. Ens assabentem, pel carrer, o era al bar ?, que aquesta setmana s'inaugura la caldera de biomassa i que hi ha institucions i personalitats (potser el capellà per a beneir-la. Al cap i a la fi també va fer beneir el pavelló !!) del municipi que hi han estat convidades... Els grups de l'oposició no en sabem res....
Al pas que anem... haurem de córrer per aprovar les ordenances fiscals... Una d'elles, si no es modifica, la de l'IBI, representarà un cost considerable als veïns.... Aquesta setmana no hi ha ple, sembla que la propera tampoc...L'aprovació inicial ha d'estar un mes en exposició pública... per si hi ha al·legacions..Al cap d'un mes, en un ple, s'ha de fer l'aprovació definitiva i, si és així, s'han de publicar abans del 31 de desembre de 2014. Feu els comptes...
No creieu que potser n'hauríem de parlar... ?
No creieu que potser hauríem de deixar d'anar a fer de claca als plens ... ?
No creieu que potser hauríem de......... Ben mirat fa riure bastant tot aquest festival.
Pep Castells Casellas
Tenim resposta a una de les qüestions que varem plantejar (veure és avall). Textual.... tot seguit...


28 d’octubre del 2014

PRESENTAT AVUI A REGISTRE DE L' AJUNTAMENT DE L'ESQUIROL
1

Cabrerès i Progrés, grup municipal L’Esquirol
Amb data 10 d'octubre de 2014 el president de la Generalitat va comunicar als ciutadans de Catalunya que era impossible mantenir i fer efectiva la convocatòria a una consulta sobre el futur de Catalunya. El Partit Popular havia recorregut, i el Tribunal Constitucional suspès, la llei de consultes catalana i el decret de convocatòria que se'n deriva.
El ple municipal de L'Esquirol del dia 25 de setembre va aprovar, per unanimitat dels seus assistents l'acord de recolzar la consulta proposat per diverses entitats , amb l'afegitó proposat per Cabrerès i Progrés, afegit al text amb el següent literal:
Si és el cas que, per les raons que siguin, el govern de la Generalitat no convoqués la consulta pel dia 9 de novembre o aquesta fos suspesa, l’Ajuntament de l’Esquirol, aplicant el seu Reglament de participació ciutadana, en base a l’article 29, convocarà a consulta els seus veïns perquè s’expressin respecte de si volen o no que Catalunya sigui un estat, i, si és el cas, si volen que sigui independent o no.
Demanem al senyor alcalde que ens informi per escrit del calendari previst per donar compliment a l'acord del ple per tal que els veïns de L'Esquirol siguin consultats, d'acord amb el seu propi Reglament de Participació, respecte de la seva voluntat pel que fa al futur polític de Catalunya.
L’Esquirol, 21 d’octubre de 2014.
Per Cabrerès i Progrés: Sebastià Riera, Josep Castells i Xavier Pàmies


 2
 
Cabrerès i Progrés, grup municipal L’Esquirol
El Club de tennis de L’Esquirol ha comunicat a tots els seus socis que està treballant amb l’ajuntament en la construcció d’una pista pàdel.
Hem vist la zona on es preveia (se’ns va dir que “en estudi”, en el darrer ple que se’n va parlar) la construcció i hem constatat que ja hi ha obra realitzada (fonaments, bigues, material divers...)
Havíem deduït de les paraules de la regidora de Benestar Social, Gent gran, Cultura, Educació i Hisenda , Tant al ple( hi érem els tres regidors de CiP) com en el Consell escolar (hi assistia el representant de CiP) que el tema del pàdel es tractava d’un tema EN ESTUDI, SENSE CAP DECISIÓ PRESA...
 • Segons l’article 52.2 de la Llei de règim municipal “corresponen al ple les atribucions següents:
Apartat l) alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic
Apartat n).. els contractes i les concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys..
Apartat o) l’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per la seva contractació o concessió i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos”


Per tant, sol·licitem al senyor alcalde:
 1. Explicació dels acords, si existeixen, amb qualsevol entitat, pública o provada, conduents a la utilització o afectació de espais de domini públic o de propietat municipal, per a una possible construcció i ús de pista (o pistes) de pàdel.
 2. Confirmació o desmentit que s’hagin realitzat ja obres amb aquella possible finalitat.
 3. Si s’ha realitzat obres, a quina partida pressupostària s’imputen les despeses?
 4. La referència feta més amunt a la Llei de règim municipal (article 52.2), és escaient a la situació objecte d’aquest escrit ? I, si ho és, perquè no s’ha sotmès a consideració del ple el procediment que haguera calgut ?
L’Esquirol, 21 d’octubre de 2014.
Per Cabrerès i Progrés: Sebastià Riera, Josep Castells i Xavier Pàmies
20 d’octubre del 2014

S'obre una nova guerra en els corredors dels jutjats ?. 
Noves amenaces ?
Arribarem a fer net, un dia ?
 

26 de setembre del 2014

TEXT QUE HEM PRESENTAT, I S'HA APROVAT, AL PLE EXTRAORDINARI PER A RECOLZAR LA CONVOCATÒRIA DE LA CONSULTA DEL 9 DE NOVEMBRE SOBRE EL FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYA.


 
 Els regidors del grup municipal de Cabrerès i Progrés, havent llegit amb atenció el text que fonamenta la proposta d’acords per donar suport a la convocatòria de consulta sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre, volem fer les següents consideracions per justificar la nostra proposta d’afegir un quart acord als tres proposats per l’ACM i l’AMI:

 1. Donem per fet que la proposta de moció de les entitats esmentades que se’ns sotmet a votació no és només un discurs retòric sense exigència de compromís per a aquells que en votem els acords.
 2. Que quan es diu que “els catalans i catalanes tenim dret a decidir el nostre futur en llibertat” estem comprometent-nos a fer efectiva aquesta llibertat.
 3. Que, quan es diu que “una gran majoria social de Catalunya ens ha demostrat en els darrers anys que està a favor de l’autodeterminació dels pobles i reivindica el dret a decidir i vol exercir-lo”, s’està proposant un compromís amb aquesta majoria social que, en el nostre cas, ha de convertir-se en un compromís personal de tots i cada un dels regidors.
 4. Que així es manifesta també en el mateix text, per a les forces polítiques, quan es diu que “el procés ha de comportar, per ser creïble i il·lusionant per a la ciutadania, el compromís de totes les forces polítiques”, que entenem com a afirmació d’un convenciment que va més enllà de qualsevol interpretació que es pugui fer de la situació jurídica o constitucional.
 5. Que, quan es diu que els ajuntaments “ens hem compromès a tirar endavant una consulta”, nosaltres entenem que tirar-la endavant no pot dependre ni de les decisions d’institucions polítiques ni de la observança o no que el president de la Generalitat faci de les normes o instruccions que en surtin. Més enllà de les institucions del Parlament i de la Generalitat, si és el cas, els ajuntaments “ens hem compromès a tirar endavant la consulta”.
 6. I, com diu el darrer paràgraf, “els ajuntaments garantirem [...] per fer possible la celebració de la consulta”.

Per això proposem afegir l’acord 4 amb el següent literal:

Si és el cas que, per les raons que siguin, el govern de la Generalitat no convoqués la consulta pel dia 9 de novembre o aquesta fos suspesa, l’Ajuntament de l’Esquirol, aplicant el seu Reglament de participació ciutadana, en base a l’article 29, convocarà a consulta els seus veïns perquè s’expressin respecte de si volen o no que Catalunya sigui un estat, i, si és el cas, si volen que sigui independent o no.

L’Esquirol, 25 de setembre del 2014
18 de setembre del 2014


Plens municipals de l'actual legislatura 2011-2015


Regidors absents

Públic assistent
CiP
AUD
CiU
ERC
11/06/2011
50
28/06/2011
9


1

12/07/2011
12


1

21/07/2011
9
1

1

01/08/2011
4
1
1
3

13/09/2011
4
19/09/2011
4
29/09/2011
8

1


20/10/2011
7

1


02/11/2011
3
15/11/2011
8
22/12/2011
5
24/01/2012
8
13/03/2012
10


1

24/04/2012
4*
15/05/2012
23
21/06/2012
7

1


10/07/2012
3


1

18/09/2012
5
118/10/2012
3

1


30/10/2012
4


1

13/11/2012
4
29/11/2012
3
20/12/2012
1

1
1

22/01/2013
8
12/03/2013
3


1

14/05/2013
111
18/07/2013
16

3


Es va votar proposta CiU i CiP

10/09/2013
2

1
2

de celebrar consulta


30/09/2013
7


1

pel canvi de nom del municipi.

05/10/20131
****
10/10/2013
20
Presa possessió nou equip de govern31/10/20131

12/11/2013
1

1


19/12/2013
5
14/01/2014
4
27/02/2014
3

1
1
**
11/03/2014
12


1
***
29/04/2014
25
13/05/2014
16
08/07/2014
5

1


16/09/2014
1

1
3

Absències

3
14
21
1
Regidors del grup
3
3
4
1337
Mitjana
8,02


Mitjana sense els 50 del dia de la constitució de l'ajuntament:
6,83*
Presa de possessió del regidor d'esports, Sr. Callejón


**
En el moment de la votació del tema del canvi de nom del poble,


la sala era plena. Durant la resta del ple, 12.***
Aprovació pressupostos (obra de Ca La Salut). Assistènciagairebé exclusiva de veïns de St. Martí.