26 de setembre del 2014

TEXT QUE HEM PRESENTAT, I S'HA APROVAT, AL PLE EXTRAORDINARI PER A RECOLZAR LA CONVOCATÒRIA DE LA CONSULTA DEL 9 DE NOVEMBRE SOBRE EL FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYA.


 
 Els regidors del grup municipal de Cabrerès i Progrés, havent llegit amb atenció el text que fonamenta la proposta d’acords per donar suport a la convocatòria de consulta sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre, volem fer les següents consideracions per justificar la nostra proposta d’afegir un quart acord als tres proposats per l’ACM i l’AMI:

  1. Donem per fet que la proposta de moció de les entitats esmentades que se’ns sotmet a votació no és només un discurs retòric sense exigència de compromís per a aquells que en votem els acords.
  2. Que quan es diu que “els catalans i catalanes tenim dret a decidir el nostre futur en llibertat” estem comprometent-nos a fer efectiva aquesta llibertat.
  3. Que, quan es diu que “una gran majoria social de Catalunya ens ha demostrat en els darrers anys que està a favor de l’autodeterminació dels pobles i reivindica el dret a decidir i vol exercir-lo”, s’està proposant un compromís amb aquesta majoria social que, en el nostre cas, ha de convertir-se en un compromís personal de tots i cada un dels regidors.
  4. Que així es manifesta també en el mateix text, per a les forces polítiques, quan es diu que “el procés ha de comportar, per ser creïble i il·lusionant per a la ciutadania, el compromís de totes les forces polítiques”, que entenem com a afirmació d’un convenciment que va més enllà de qualsevol interpretació que es pugui fer de la situació jurídica o constitucional.
  5. Que, quan es diu que els ajuntaments “ens hem compromès a tirar endavant una consulta”, nosaltres entenem que tirar-la endavant no pot dependre ni de les decisions d’institucions polítiques ni de la observança o no que el president de la Generalitat faci de les normes o instruccions que en surtin. Més enllà de les institucions del Parlament i de la Generalitat, si és el cas, els ajuntaments “ens hem compromès a tirar endavant la consulta”.
  6. I, com diu el darrer paràgraf, “els ajuntaments garantirem [...] per fer possible la celebració de la consulta”.

Per això proposem afegir l’acord 4 amb el següent literal:

Si és el cas que, per les raons que siguin, el govern de la Generalitat no convoqués la consulta pel dia 9 de novembre o aquesta fos suspesa, l’Ajuntament de l’Esquirol, aplicant el seu Reglament de participació ciutadana, en base a l’article 29, convocarà a consulta els seus veïns perquè s’expressin respecte de si volen o no que Catalunya sigui un estat, i, si és el cas, si volen que sigui independent o no.

L’Esquirol, 25 de setembre del 2014
18 de setembre del 2014


Plens municipals de l'actual legislatura 2011-2015


Regidors absents

Públic assistent
CiP
AUD
CiU
ERC
11/06/2011
50
28/06/2011
9


1

12/07/2011
12


1

21/07/2011
9
1

1

01/08/2011
4
1
1
3

13/09/2011
4
19/09/2011
4
29/09/2011
8

1


20/10/2011
7

1


02/11/2011
3
15/11/2011
8
22/12/2011
5
24/01/2012
8
13/03/2012
10


1

24/04/2012
4*
15/05/2012
23
21/06/2012
7

1


10/07/2012
3


1

18/09/2012
5
118/10/2012
3

1


30/10/2012
4


1

13/11/2012
4
29/11/2012
3
20/12/2012
1

1
1

22/01/2013
8
12/03/2013
3


1

14/05/2013
111
18/07/2013
16

3


Es va votar proposta CiU i CiP

10/09/2013
2

1
2

de celebrar consulta


30/09/2013
7


1

pel canvi de nom del municipi.

05/10/20131
****
10/10/2013
20
Presa possessió nou equip de govern31/10/20131

12/11/2013
1

1


19/12/2013
5
14/01/2014
4
27/02/2014
3

1
1
**
11/03/2014
12


1
***
29/04/2014
25
13/05/2014
16
08/07/2014
5

1


16/09/2014
1

1
3

Absències

3
14
21
1
Regidors del grup
3
3
4
1337
Mitjana
8,02


Mitjana sense els 50 del dia de la constitució de l'ajuntament:
6,83*
Presa de possessió del regidor d'esports, Sr. Callejón


**
En el moment de la votació del tema del canvi de nom del poble,


la sala era plena. Durant la resta del ple, 12.***
Aprovació pressupostos (obra de Ca La Salut). Assistènciagairebé exclusiva de veïns de St. Martí.