29 d’abril del 2011

Eleccions: el 22 de maig del 2011

Sebastià Riera Cusí    Pep Castells Casellas    Xavier Pàmies Giménez    Bernat Vilarasau Alsina    Elisa Crehuet Wennberg    Marisol Cabral Salvadores    Jordi Rosell Comajoan    Elisabet Caralt Vilaregut    Joan Crosas Casadesús    Queralt Argerich Fornell    Jordi Masoliver Castanyer    Mercè Coma Roura    Daniel Ortiz Cejuela    Marcel Vilaregut Soler    Rosa Recio Muñiz    Pep Vilaregut Matavaques    Sarah Bishop    Jaume Castanyer Banús    Lluís Monteis Catot