19 de novembre del 2014

Com que ahir vaig abandonar, perquè em sentia menyspreat i insultat, el ple municipal no vaig poder fer constar en acta la següent MANIFESTACIÓ:
Considero (considerem) que l'equip de govern no ha donat compliment a l'acord adoptat per unanimitat del ple el dia 25 de setembre pel que fa al seu apartat tercer, on es deia que "Si és el cas que, per les raons que siguin, el govern de la Generalitat no convoqués la consulta pel dia 9 de novembre o aquesta fos suspesa, l'Ajuntament de l'esquirol, aplicant el seu Reglament de participació ciutadana, en base a l'article 29, convocarà a consulta els seus veïns perquè s'expressin respecte de si volen o no que Catalunya sigui un estat, i, si és el cas, si volen que sigui independent o no".

Vist que el president de la Generalitat va desconvocar, degut a la suspensió del TC, la consulta, el govern municipal havia de donar compliment literal a l'acord adoptat per unanimitat. Però ja, pel seu compte, l'alcalde feia una interpretació d'aquell acord en la resposta que ens va donar i que consta publicada en aquest mateix bloc. L'alcalde diu que el procés que ordenava l'acord del ple en cas de suspensió de la consulta, "no es posarà en marxa mentre el Govern de la Generalitat mantingui el procés participatiu previst per al 9 de novembre". Literalment una cosa ben diferent d'allò que va aprovar el ple.

També em volia queixar que darrerament en el registre de sortides de l'ajuntament sovintegen registrades les emissions de documents en els que no consta el destinatari, que cal suposar pel contingut del comunicat. A tall d'exemple, una convocatòria per parlar del Polígon Industrial (RS 998), una convocatòria, se suposa que als veïns afectats, tot i que no ho diu enlloc, pel PA2 de Cantonigrós (RS 967), una convocatòria per parlar del camí de Carboneres (RS 862) i la notificació del tall de  la carretera per obres, sense destinatari (RS 861).
Pep Castells, regidor

4 de novembre del 2014

REFLEXIONS (personals) QUAN HOM JA SE SENT CANSAT O CANSADET
(Opinió estrictament personal que no compromet a ningú més del grup municipal)


L'equip de govern municipal actual gestiona l'ajuntament obviant i menystenint absolutament els grups de l'oposició (ben mirat... només faltaria... per això són a l'oposició). És cert que ningú els podrà recriminar que no haver acabat projectes i propostes concretes.

1. Si no li haguérem impedit, els plens ordinaris només es farien trimestralment (aquest era un dels punts del seu programa en assumir l'alcaldia) i no cada dos mesos com es fa ara.
2. Mai s'ha convocat el Consell Ciutadà, que ha de servir per ajuntar a entitats i associacions amb els diferents grups municipals per a tractar, discutir, debatre, suggerir... temes d'interès municipal i amb afectació als diferents sectors socials.
3. No s'ha convocat cap cop una audiència pública. S'ha preferit anar cridant en forma bilateral a entitats i associacions i a grups concrets...
4. El Consell Escolar Municipal només es va convocar després d'una considerable queixa... i de la reprovació de l'alcalde. Però a la web de l'ajuntament segueix sense constaria la Memòria del Consell Escolar Municipal.... que s'ha d'enviar al Consell Territorial de la Catalunya Central i al Departament d'Ensenyament.
5. L'oposició va haver de forçar incloure en un ple l'aprovació de canvi de nom del municipi, ja que l'alcalde havia considerat que la participació en la consulta (sondeig, en diu ell) no hauria estat suficient.
6. L'alcalde ha contestat que l'acord per unanimitat dels assistents del ple del 25 de setembre, de convocar una consulta des del Reglament de Participació de L'Esquirol, si es suspenia la CONSULTA convocada per la Generalitat (que es va suspendre ja fa dies !), es considerarà atès fent allò que diu que fa l'Artur Mas, una manifestació de participació ciutadana.
7. S'estan fent obres al costat de la caldera de biomassa sense que estiguin pressupostades, sense que s'hagi sotmès al ple la seva aprovació (condicions, partida a imputar les despeses, anys de concessió si és el cas...), com exigeix, pel cas, l'art. 52.2 de la Llei municipal...Per tant una obra més sotmesa a qualsevol dèria de qui vulgui portar-la als tribunals... Una més !
8. L'ajuntament té la maqueta i l'estudi fets del centre cívic de Cantonigrós des de fa mesos, ha demanat entrevista per presentar-ho al Diputat de Cultura de la Diputació de Barcelona... però no n'ha dit (ni ensenyar la maqueta) res als grups municipals.
9. El dia 27 o 28 de setembre, l'alcalde i un arquitecte (aleshores sense encàrrec formal de l'ajuntament, que només s'ha produït el dia 30 d'octubre) varen mostrar i explicar el projecte de Ca La Salut als veïns de Sant Martí.
Ara, un mes després, convoca a CiP per dijous que ve per explicar-nos-el (quan ja hi ha hagut veïns que ens ho han explicat). Potser és que cal passar-ho pel ple.. i ha de poder manifestar que tot ho ha consensuat o de tot n'ha informat als grups...
El 30 d'octubre, la Junta de Govern Local va atorgar l'obra a l'arquitecte (equip d'arquitectes) que va actuar d'arquitecte durant els primers mesos d'aquest equip de govern. El projecte és de 28.000 i escaig d'euros. En el seu temps, 2007 ?, ja es va pagar una quantitat similar pel projecte de l'arquitecte municipal anterior, senyor Rierola... És a dir, total cost projecte Ca La Salut: cap a 50.000 euros. ( Així, dit a cop d'ull)
10. Ens assabentem, pel carrer, o era al bar ?, que aquesta setmana s'inaugura la caldera de biomassa i que hi ha institucions i personalitats (potser el capellà per a beneir-la. Al cap i a la fi també va fer beneir el pavelló !!) del municipi que hi han estat convidades... Els grups de l'oposició no en sabem res....
Al pas que anem... haurem de córrer per aprovar les ordenances fiscals... Una d'elles, si no es modifica, la de l'IBI, representarà un cost considerable als veïns.... Aquesta setmana no hi ha ple, sembla que la propera tampoc...L'aprovació inicial ha d'estar un mes en exposició pública... per si hi ha al·legacions..Al cap d'un mes, en un ple, s'ha de fer l'aprovació definitiva i, si és així, s'han de publicar abans del 31 de desembre de 2014. Feu els comptes...
No creieu que potser n'hauríem de parlar... ?
No creieu que potser hauríem de deixar d'anar a fer de claca als plens ... ?
No creieu que potser hauríem de......... Ben mirat fa riure bastant tot aquest festival.
Pep Castells Casellas
Tenim resposta a una de les qüestions que varem plantejar (veure és avall). Textual.... tot seguit...