30 d’abril del 2014


(Entrat al registre de l'ajuntament ahir 29 d'abril de 2014).
Senyor alcalde,
Els sota signants, regidors de l’ajuntament de L’Esquirol coincidim en entendre que l’extraordinària situació política del nostre consistori pot comportar un determinat grau de tensió en el debat ordinari que s’hagi de produir a l’hora de confrontar les diferents concepcions i sensibilitats davant de com entendre la configuració de les polítiques que ens correspon administrar.
Portem uns quants anys en la confrontació ideològica i, també, estratègica respecte de com entendre el present i el futur del nostre municipi. Confrontació que es fa evident, de manera reglada, en el desenvolupament de les sessions dels plens municipals. Hem coincidit en que mai havíem presenciat actituds que anessin més enllà d’allò que s’interpreta normalment com l’enfrontament dialèctic. I que ara, concretament en els dos darrers plens, hem escoltat com un regidor es dirigia a un altre regidor amb una absoluta falta de respecte, sense que en cap de les ocasions vostè hagi fet ús de la seva autoritat per a reconduir el debat, als termes mínims de la cortesia política.
El senyor regidor d’esports, de l’equip de govern, s’ha dirigit manta vegades, en el debat sobre pressupostos, a un regidor per a que “s’ho faci mirar”. Expressió que acompanyada de les gesticulacions pertinents ( a les que agomboia el somriure de la regidora d'hisenda) representen una actitud de menys teniment, si no d’insult, que considerem intolerables, especialment per la seva repetició, en l’àmbit del debat polític que mereix, almenys, un determinat grau de formalitat.
Li agrairem que es comprometi a evitar comportaments que excedeixin el mínim de decència política en els debats que es produeixin en les sessions plenàries per tal que la nostra assistència als plens no resulti condicionada per pressions ( o expressions) que considerem que no hem d'admetre i que no estem disposats a compartir.
L'Esquirol, de 2014.
Xavier Pàmies Sebastià Riera Pep Castells


Cabrerès i Progrés.                                          Ple extraordinari del 29 d’abril del 2014
Explicació del sentit del nostre posicionament respecte de la proposta de pressupostos per a l’exercici 2014
Li agraïm la resposta que ens va enviar via correu electrònic ahir a les 19:43 (tres quarts de vuit). Tot i lamentar a que a les 8 de vespre ens vam saludar a l'Ajuntament i no ens en parlés personalment. Així som i així ens va.


Constatem, però, que hi ha una distància entre vostès i nosaltres, entre AUD i CiP, que sembla anar més enllà dels continguts sobre els temes que són objecte de debat als plens. És una llàstima, perquè representa una llosa per al bon funcionament de l’Ajuntament. Segurament tant els uns com els altres considerem que estem carregats de raons per responsabilitzar l’altre d’aquest distanciament.
Pel que fa a l’assumpte concret que ara ens ocupa:
  • Certament, en el seu correu ens contesta una de les preguntes que li fem: afirma que SÍ que es farà un nou projecte. Ens diu que serà un projecte fet a partir del projecte que en el seu moment l’Ajuntament ja va aprovar (per cert, crec recordar que amb els vots en contra de Cabrerès i Progrés, entre altres raons per la qüestió dels pisos de protecció oficial). Per tant, deduïm que hi haurà una nova despesa de redacció del projecte de Ca La Salut, ni que sigui en forma de reelaboració. S’ha pagat el que fa anys es va aprovar, i ara caldrà pagar un NOU projecte. ¿Com podem justificar aquest fet? En el projecte aprovat ¿hi ha errors importants que calgui corregir? ¿L'equip de govern té idees diferents i s'han de reflectir en el nou projecte?


  • Queda constància, doncs, que la partida que es proposa destinar a Ca La Salut se sustenta de moment en la idea d’un projecte a realitzar però sense cap materialització encara en forma de plànols.
  • En el quart punt de la seva resposta, vostè referma la voluntat de l’equip de govern de construir tres habitatges, i a més ens especifica que “està en discussió si els 3 habitatges serien habitatges socials o no”. En el seu moment, ja fa anys, Cabrerès i Progrés va mostrar la seva oposició a la idea de dedicar cap espai de Ca La Salut a habitatges. En el moment actual, quan cada dia es parla que vivim una situació en què hi ha gent sense vivenda al costat de milers de pisos buits, i estem farts de sentir a parlar de la bombolla immobiliària, ens sembla difícil de justificar que un Ajuntament construeixi més pisos... i que hi inverteixi 300.000 € pel cap baix.
  • En el punt 5 de la seva resposta ens diu que “el pressupost real de l’obra no se sabrà fins que es faci el concurs de l’obra”. Entenem, doncs, que se’ns demana aprovar destinar 700.000 euros del pressupost (una quarta part de tot el pressupost municipal) a una partida pendent d’estimar i determinar.


En el seu escrit ens recrimina que insistim en les nostres preguntes ja que, diu, “tant el senyor Callejón com jo mateix [vostè] vam ser prou concrets en relació als dubtes que teníeu sobre el projecte”. Segurament això té a veure amb el que li dèiem al començament sobre la distància entre els seus posicionaments i els nostres. De la seva recriminació hem d’interpretar que els seus posicionaments són molt concrets quan ens diuen que hi haurà un NOU projecte, encara inexistent, o que el seu cost està inclòs en una partida d’estudis i treballs tècnics, tot i que no en sabem el cost concret ni si és tota la partida. També hem d’entendre que és prou concret el fet que està en discussió la condició dels 3 habitatges que preveuen construir. Hem d’entendre que és molt concret que el cost de l’obra NO se sabrà fins que no es faci el concurs de l’obra. Per cert, quan diu el “concurs de l’obra”, ¿es refereix a la realització del projecte de l’obra o es refereix a la licitació de l’obra quan ja existeixi el projecte sobre el qual es farà aquesta licitació? ¿Hem d’entendre que és prou concret dir que el pressupost estimatiu és de 700.000 euros ?
Té raó quan diu que varen contestar les nostres preguntes de la reunió del dia 7 d’abril. Però això no vol dir que les respostes a les nostres preguntes satisfessin les nostres inquietuds. És cert que en l’escrit que ens van fer avinent ahir al vespre deixen constància de les seves respostes; però com que d’aquestes respostes deduïm que s’haurà de pagar un nou projecte, com que no veiem la necessitat en el moment actual de destinar recursos de l’Ajuntament a la construcció d’habitatges en un edifici que ha de ser de serveis, i com que el pressupost real de l’obra (en paraules seves) no se sabrà “fins que es faci el concurs de l’obra”, no podem aprovar la seva proposta de pressupostos, excepte en el cas que s’exclogués aquesta partida d’inversions de la seva proposta de pressupostos i es passés a negociar-ne, conjuntament tots els grups municipals, un nou plantejament.
29 d’abril de 2014. Cabrerès i Progrés
Sebastià Riera, Xavier Pàmies i Josep Castells