29 de gener del 2014

En el ple extraordinari del 19 de desembre vàrem deixar un text de tres folis (el podeu llegir en pàgines anteriors) que després de plantejar els nostres dubtes concloïa amb quatre (4) preguntes concises respecte a com s’hauria produït l’acomiadament de l’arquitecte municipal:
- Quines són les raons per les quals s'ha procedit a l'acomiadament ?
- Si es reconeix que es tracta d'un contracte administratiu (no relació laboral) com és que es paguen els mesos d'agost quan no hi hagué serveis efectivament prestats?
- Ens pot detallar els treballs que es diu que va realitzar l'acomiadat entre juliol de 2011 i octubre de 2013 ?
- (a la regidora d'hisenda) A quina partida s'ha imputat el pagament dels 28.000 euros ?
Quatre preguntes ben concretes a les quals demanàvem resposta i per les quals hem rebut la següent resposta on no hi apareix ni una xifra, ni un raonament, ni el número de la partida pressupostària, sinó només un sermó populista i consells 'jesuítics' paternals....


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada