16 de desembre del 2014

ENTRAT A L'AJUNTAMENT NÚMERO 1394, DEL 03/12/2014
 El 18 de novembre, en la sessió ordinària del ple municipal, vam demanar al senyor alcalde que ens donés resposta a un escrit entrat feia dies al registre de l’ajuntament. Si bé d’entrada el senyor alcalde va comunicar que la resposta estaria pendent d’un informe que hauria d’elaborar el senyor secretari, vam deixar clar que a l’espera d’aquest informe, que en tot cas hauria de respondre a la qüestió jurídica que plantegem en les preguntes, ens agradaria que es respongués als aspectes no jurídics de les mateixes.
En concret resposta a les següents qüestions:
  • Després de les informacions aparegudes a la premsa (16 de maig de 2014: Preocupació a l’escola de l’Esquirol perquè els volen fer una pista de pàdel al pati d’herba dels petits) arrel del debat del ple del dia 13 de maig (en l’acta del qual es pot llegir que “El senyor alcalde informa al plenari sobre les reunions mantingudes amb representants del Club Tenis(sic) l’Esquirol sobre la possibilitat de construir una pista de pàdel.... i admet que inicialment la que es planteja en aquests moments... també indica que en qualsevol cas, i per posar en ordre les coses, es farà una concessió administrativa per a la gestió de l’equipament.
(...) El senyor Alcalde li respon que efectivament es perden 200 m quadrats (de l’espai de piscina) cosa que no afecta als usuaris de la piscina si es té en compte que en el moment de màxima afluència durant la passada temporada hi va haver un màxim de 70 usuaris....);
  • després de conèixer la Nota informativa del Club Tennis l’Esquirol, de 15 d’octubre, enviada als seus socis en la que es pot llegir: “Us volem comunicar que hem començat un nou projecte, amb ajuda de l’ajuntament: la construcció d’una pista de pàdel...”;
  • després de constatar la construcció d’uns murs al costat de la caldera de biomassa
demanem que el senyor alcalde confirmi la realització d’obres en la zona objecte d’aquest debat; demanem explicació dels acords amb qualsevol entitat, pública o privada, conduent a la gestió de la pista de pàdel; partida a la que s’imputarien les obres que ja s’estan realitzant... i deixàvem, en espera de l’informe, la qüestió de la necessitat o no que sigui el ple qui ha d’aprovar el projecte, la concessió, etc. d’acord, al nostre entendre, amb l’article 52.2 de la Llei de regim municipal.
En cap moment, independentment de què en pensem, s’ha entrat en si cal o no cal la construcció d’una pista de pàdel. Només estem tractant de l’adequació o no del procediment, d’acord amb la nostra interpretació de l’article abans citat.
Per alguna raó que se'ns escapa (com ha succeït durant el ple més d’una vegada1) la resposta no només fuig descaradament d’estudi sinó que representa un insult a la nostra persona, als regidors assistents i, (bé o malament representem els interessos i desitjos d’un nombre determinat de veïns), a un bon nombre de veïns que ens varen apoderar per a representar-los en aquest ple. És un insult a la intel·ligència. L’alteració i el neguit que manifesta el senyor alcalde, incòmode en cada pregunta que se li fa, el porten a mantenir que al costat de la caldera de biomassa, en l’espai que feia d’enjardinament de la piscina el que realment s’hi està fent ara és una sorrera pels alumnes de l’Escola El Cabrerès.
Un regidor de CiP considera que la conservació de la seva salut d’una banda, i el fet de sentir-se menyspreat, el varen empènyer a abandonar, sense consideracions ni explicacions, el ple municipal.
Posteriorment, ja fora d’aquell espai on ens varem sentir agredits, hem contemplat les dues possibilitats d’interpretació que ofereix la resposta del senyor alcalde:
  1. per esquivar la possibilitat que l’informe del senyor secretari confirmi la nostra interpretació de l’article 52.2, obligació de sotmetre al ple el projecte, construcció i concessió de la gestió d’una pista de pàdel, construirem una sorrera (que ningú ha demanat), que es pot carregar al pressupost ordinari, i passat un temps.....
  2. estan construint la pista de pàdel i, conforme a la seva visió de la política municipal, no n’han de donar explicacions a ningú ( o només a aquells que comparteixen i aplaudeixen la seva iniciativa) i per fer-nos callar és capaç de mantenir, sense vergonya, que està construint una sorrera amb uns murs que podrien suportar una casa i que segurament representen varies tones de formigó.
El dilluns 24 de novembre, com cada dilluns, en la reunió del grup municipal de Cabrerès i Progrés, repassant les resolucions d’alcaldia i de la Junta de Govern, ens trobem amb la següent:
Resolució de la Regidoria d’Hisenda número 122/2014. Firma : Alba Molas i Rifà el 13 de novembre. Resolució aprovant el pagament de factures, entre les quals la que s’identifica de l’any 2014, amb el número 1221, entrada l’11 de novembre de 2014, amb data 31/10/2014, amb el NIF B08469207 i número factura tercer 140126 que porta per Text explicatiu CABRERÈS S.L. ARRANJAMENT ZONA DE LA PISCINA I PISTA DE PÀDEL, i en la fase d’execució diu REGISTRADA, en el grup d’apunts numerada 06, per un import de 881,30.
Aquesta informació consta en la pàgina 5, treta a les 5:47:26 PM el dia 13/1172014, de la resolució 122/2014.
SOL·LICITEM
  • que el senyor alcalde ens confirmi quin és l’objectiu final de les obres que s’estan realitzant al costat de la caldera de biomassa
  • segons quina sigui la resposta a l’anterior qüestió, que ens faciliti, així que estigui emès, còpia de l’informe que, com va dir en el ple el senyor alcalde, ha de redactar el senyor secretari
  • en funció del contingut de les respostes a les anteriors qüestions, entenem que el ple es mereix una disculpa per part del senyor alcalde per haver mantingut que es feien unes obres, amb absolut menyspreu per la veritat cap als assistents al ple, que ja sabia que no responien a allò que es deia.

L'Esquirol, 2 de desembre de 2014
Grup Municipal de Cabrerès i Progrés
1 Després que ja haguérem votat a favor de la proposta de l’equip de govern de les ordenances fiscals per 2015, varem 

preguntar si el govern havia previst o considerat quina influencia podria tenir sobre els pressupostos l’augment que el 

Consell Comarcal , un 11%, preveia per al cobrament de la recollida de residus. El senyor alcalde, com va sent habitual 

darrerament, indignat, va contestar que “segurament vosaltres haguéreu apujat la taxa d’escombraries…”

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada