19 de novembre del 2014

Com que ahir vaig abandonar, perquè em sentia menyspreat i insultat, el ple municipal no vaig poder fer constar en acta la següent MANIFESTACIÓ:
Considero (considerem) que l'equip de govern no ha donat compliment a l'acord adoptat per unanimitat del ple el dia 25 de setembre pel que fa al seu apartat tercer, on es deia que "Si és el cas que, per les raons que siguin, el govern de la Generalitat no convoqués la consulta pel dia 9 de novembre o aquesta fos suspesa, l'Ajuntament de l'esquirol, aplicant el seu Reglament de participació ciutadana, en base a l'article 29, convocarà a consulta els seus veïns perquè s'expressin respecte de si volen o no que Catalunya sigui un estat, i, si és el cas, si volen que sigui independent o no".

Vist que el president de la Generalitat va desconvocar, degut a la suspensió del TC, la consulta, el govern municipal havia de donar compliment literal a l'acord adoptat per unanimitat. Però ja, pel seu compte, l'alcalde feia una interpretació d'aquell acord en la resposta que ens va donar i que consta publicada en aquest mateix bloc. L'alcalde diu que el procés que ordenava l'acord del ple en cas de suspensió de la consulta, "no es posarà en marxa mentre el Govern de la Generalitat mantingui el procés participatiu previst per al 9 de novembre". Literalment una cosa ben diferent d'allò que va aprovar el ple.

També em volia queixar que darrerament en el registre de sortides de l'ajuntament sovintegen registrades les emissions de documents en els que no consta el destinatari, que cal suposar pel contingut del comunicat. A tall d'exemple, una convocatòria per parlar del Polígon Industrial (RS 998), una convocatòria, se suposa que als veïns afectats, tot i que no ho diu enlloc, pel PA2 de Cantonigrós (RS 967), una convocatòria per parlar del camí de Carboneres (RS 862) i la notificació del tall de  la carretera per obres, sense destinatari (RS 861).
Pep Castells, regidor

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada