20 de novembre del 2013

Resum del ple ordinari del 12 de novembre del 2013
Al públic només hi ha tres persones, inclòs un periodista.
L’alcalde excusa la regidora Alba Molas, que diu que “que està a la reunió del Festival Internacional de Música de Cantonigròs”.
S’aproven les actes anteriors, sense cap comentari, per unanimitat. El següent punt proposa l’aprovació del compte general de la corporació del 2012. S’aprova amb l’abstenció de Convergència i Unió, que ho justifica pel fet que no van assistir a la reunió de la comissió de comptes. S’aprova per unanimitat la liquidació trimestral del cànon per la prestació del servei municipal d’aigua potable.
L’alcalde comunica que, com ja es pot veure, el senyor Bagaria forma part de l’equip de govern. Aprofitem per preguntar com s’explica que també se l’hagi nomenat “regidor de Sant Martí”, quan no hi ha regidor de Cantonigròs. I recordem al senyor alcalde que, quan AUD era a l’equip de govern amb CiP, es va debatre sobre la incongruència de tenir regidors per territori que no responen a una funcionalitat. L’alcalde ens diu que els regidors residents a Cantonigròs actuen com a “representants”, mentre que a Sant Martí hi ha una tradició que justifica el nomenament (?).
Diem a l’alcalde que ens hauria agradat que la decisió —que no discutim— de l’alcaldia de concedir l’exempció de les taxes de llicència d’obres en cas d’haver-se produït desperfectes per efecte del temporal passat hagués passat pel ple abans de la concessió d’un bon nombre de llicències amb aquesta exempció. L’alcalde diu que en pren nota.
Precs i preguntes:
Demanem a l’alcalde que expliqui com s’ha produït el cessament dels tècnics, ja que no s’ha aplicat el mateix criteri a tots els tècnics, i si tenen calculat quins costos per a l’Ajuntament poden comportar aquests cessaments. L’alcalde respon que, com que això ja ho vam demanar per escrit, ens contestarà per escrit. Davant la insistència de CiP de demanar si tot i així no pot contestar ara, afirma que no, que no contestarà oralment ara al ple, que ja n’informarà al poble a través del butlletí i a nosaltres per escrit el dia que toqui.
Li preguntem com s’ha interpretar l’afirmació que es fa a la web de l’ajuntament “a part del servei gratuït [d’Internet per wifi a través de la xarxa Guifi], també s’ofereix un servei de pagament, de 10 euros, que inclou ADSL de 6 mg de pujada i 6 de baixada”. Nosaltres entenem que des de la web de l’Ajuntament no es pot facilitar a una empresa determinada la publicitat de les seves ofertes. D’altra banda, recordem al govern municipal que l’Ajuntament té compromisos supramunicipals en telecomunicacions que podrien veure’s afectats per detalls com el que ara qüestionem. Recordem que al municipi hi ha un grup de veïns que es van constituir també en servidors d’Internet i als quals l’Ajuntament no ha tingut en compte, i també demanem explicacions respecte a qui assumeix la instal·lació que s’ha fet d’una antena aquesta setmana a Cantonigròs.
L’alcalde dóna per fet que la despesa ja estava prevista en la gestió anterior, no veu inconvenient en el fet que la web de l’Ajuntament tingui el contingut que té, i insisteix que tot es fa per ajudar els nuclis més disgregats del municipi per tal que puguin accedir a Internet. Convergència i Unió (Pep Mas) coincideix amb les manifestacions de l’alcalde, i no veu cap problema ni irregularitat en el fet que la web faci publicitat del servei.
Demanem a l’alcalde que ens digui com està l’assumpte de la inversió per a la redacció dels projectes per al clavegueram, pels quals s’havia confirmat ja la aportació de 30.000 euros. L’alcalde respon que es van reunir amb la senyora Rosa Carner i que van tractar de la qüestió de la “xarxa” (subvencions de la Diputació), que van recollir tota la informació que havia deixat l’equip de govern anterior, i que hi havia la qüestió d’unes canonades.
Aquí precisem a l’alcalde que la qüestió de les canonades no té res a veure amb els projectes de clavegueram, sinó que es tracta d’uns trams de canonades de transport de l’aigua potable que SOREA havia comunicat que calia canviar urgentment perquè eren obsoletes. També diem a l’alcalde que confon les ajudes de la Diputació amb les del PUOSC de la Generalitat.
Diem al senyor alcalde que li volem fer tres preguntes sobre el nou arquitecte. En primer lloc li preguntem per quina raó s’havia contractat per urgència l’arquitecte senyor XXXXXXXXXX i no a un altre. Se sorprèn. Li aclarim que ens referim a quina relació o coneixença havia fet que fos ell la persona triada i no un altre. Diu l’alcalde que van entrevistar uns quants candidats.
En segon lloc, preguntem al senyor alcalde si sap si el senyor arquitecte municipal interí és o no administrador solidari d’una empresa de “promoció immobiliària, construcció, compra i venda de tota mena de béns immobles, així com urbanització [...]”. L’alcalde diu no tenir-ne coneixement. Aleshores li diem que la tercera pregunta que li volíem fer, sobre si aquesta empresa havia tingut relacions comercials amb el municipi, ja no té sentit.
Convergència i Unió pregunta com està la qüestió de la consulta del canvi de nom del municipi. L’alcalde explica que la conferenciant del Departament de Governació que va venir a la sessió informativa havia explicat el procés, i que calia demanar autorització a Madrid. Li recordem que hi ha un Reglament de Participació Ciutadana aprovat i en vigor, i que creiem que amb això n’hi hauria d’haver prou per organitzar una consulta, el resultat de la qual tindria (com tindria també la que es pogués organitzar segons el criteri de la conferenciant) l’efecte moral i polític que cada regidor considerés oportú, perquè en definitiva és el ple municipal qui té la competència per aprovar o no el canvi de denominació del municipi i de traslladar el resultat de la consulta a la Generalitat de Catalunya. L’alcalde deixa ben clar que ell no farà res al marge de la llei, però nosaltres insistim que, si el procés es fa segons un Reglament de Participació Ciutadana vigent i que ningú ha impugnat, s’estarà fent dins de la llei.
Caldera de biomassa: l’alcalde diu que només falta que el candidat que ha estat escollit per a l’execució de l’obra, VISIOSOLAR, aporti la documentació que se li ha requerit.
També pregunten per què s’ha pagat tot just ara una factura de la pastisseria Parramon de Vic que correspon a la inauguració del pavelló. L’alcalde diu que no s’havia trobat la factura a l’Ajuntament, i que l’han tornat a enviar i s’ha pagat.
S’aixeca la sessió una mica abans de les nou.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada