5 de novembre del 2013

Per què Cabrerès i Progrés ha votat NO a les ordenances fiscals del 2014

No tenim res en contra de la proposta de rebaixar la taxa per la recollida d’escombraries, ja que les taxes es recapten per cobrir el cost real que es produeix per la prestació d’un servei determinat.

En canvi, no estem d’acord amb la rebaixa de l’impost (impost, no taxa!) sobre els vehicles de tracció mecànica. L’any 2011, l’equip de govern (AUD i CiP en aquell moment) va proposar un increment progressiu en la quota de l’impost de vehicles, que comportava que l’increment fos percentualment més gran a mesura que augmentava la cilindrada dels vehicles. Així es van aprovar les ordenances fiscals per a l’exercici 2012, que també regeixen per a l’exercici del 2013 perquè el 2012 no es va aprovar la proposta de modificació d’ordenances fiscals que va plantejar CiP, llavors ja en minoria en el govern.

En el primer ple sota l’alcaldia d’Àlex Montanyà, s’aproven, amb el vot favorable de AUD i IC-ERC i amb l’abstenció de CiU, unes ordenances fiscals que, pel que fa a l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, tornen exactament als valors del 2011. És a dir, es tira enrere el criteri de carregar més als vehicles de més cilindrada. L’alcalde diu ara que el 2011 ja havia manifestat que no estava d’acord amb l’augment progressiu, encara que en el ple corresponent AUD votés a favor de la proposta de les ordenances pel 2012.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada