29 d’octubre del 2013

Pep Castells informa de la reunió de l’Ajuntament amb les entitats de l’Esquirol


24 d’octubre del 2013
Comença la reunió a les vuit tocades
Hi assisteixen: Club Tennis, Casal Jubilats, Geganters, Caçadors, AMPA, els Tonis, Veïns del Pedró, AE Corcó, Comissió d’Agermanament amb San Juan de Limay, Pescadors, Centre Excursionista, Tai-a-treros, CDAC, Bàsquet i L'Esquirol de Festa (comissió festa major de l'Esquirol).
L’alcalde presenta el senyor Joan Callejón i la senyora Alba Molas.
Diu que a partir d’ara els plens del consistori es faran cada tres mesos. Diu que l’Ajuntament està treballant "per a vosaltres". També diu:
"Farem una reunió del Consell Ciutadà cada tres mesos, no un cop a l’any com s’ha vingut fent."
"Ja hem parlat amb alguna entitat, hem parlat amb els comerciants i entenem la seva preocupació."
"Procurarem que es doni unitat territorial, que les coses es facin coordinant els tres nuclis. Per exemple: ja que coincideixen en el temps la festa major de l’Esquirol i la de Cantonigròs, es podria fer una sola revista de festa major i així augmentaria la difusió [...] Això faria que s’anessin creant sinergies [...] i aprofitem tot el nostre potencial."
"Avui només és presentació. Us atendrem individualment. En un mes haurem parlat amb totes les entitats. Sabem dels dubtes que teniu..."
"En el pressupost del 2013 hi ha hagut una reducció d’un 10% en les aportacions de l’Ajuntament. Nosaltres recuperarem aquest 10% per a les entitats [...] per tal d’aconseguir que hi hagi més activitat, el comerç està desesperat [...]. Avui no és un dia per escoltar les vostres reivindicacions; us escoltarem individualment; ara només serà bo que tothom es presenti..."
Davant de la pregunta de com s’han distribuït les regidories, la senyora Alba Molas diu que ja es dirà oficialment en el ple del 31 d’octubre. L’alcalde intervé i puntualitza la regidora de Cultura és la senyora Alba Molas. La senyora Alba Molas demana que les entitats donin el seu mail, i, després de fer una sèrie de consideracions sobre les tècniques modernes, proposa de crear Twitters de les entitats. Es produeix una intervenció en què es diu que algunes entitats o els seus representants encara van amb carbó. La senyora Alba Molas es justifica dient: “Porto una entitat amb 500 associacions a Barcelona i sé de què parlo...”. Torna a intervenir l’alcalde i li recorda que els emails ja els tenen, que ja són a l’Ajuntament, i que per això són aquí les entitats, perquè se les ha convocat per email.
La senyora Alba Molas insisteix dient que “es tracta d’obrir finestres [...] la comunicació avui en dia és molt ràpida en aquest moments; es tracta senzillament d’aconseguir la intercomunicació, que es reprodueixi la informació de la nostra riquesa cultural i natural del nostre municipi [...]”
Intervenen les entitats. Club Tennis recorda que no ha cobrat els 500 euros del pressupost del 2013. Els jubilats diuen que els va bé fer ioga al pavelló, tot i que hi troben a faltar calefacció. A la pregunta de com funcionen els horaris del pavelló, l’alcalde diu que “només cal demanar-ho i algú els obrirà, que s'hi pot anar a qualsevol hora; el que volem és que vingueu. Aviseu a l’Ajuntament i us vindrem a obrir [...]”
Geganters esperen que es mantingui la situació actual. Altres entitats diuen que ja s’esplaiaran en la reunió individualitzada. Surt l'assumpte de la barana del camp de futbol; l’alcalde diu que van estar parlant amb la Generalitat i que potser no cal barana. El CEE planteja el problema d'on guardar el seu material..
Des de la Comissió d'Agermanament de San Juan de Limay es diu que presentaran la proposta, en la línia de l’any passat, perquè l’Ajuntament porti a l’Assemblea del Fons Català la construcció de l’edifici del CENIC, i que adjuntaran, com cada any, la memòria anual.
CDAC es queixa de com està la web de l’Ajuntament pel que fa a la informació d’activitats de les entitats i de la falta de coordinació. També surt la qüestió de la Coope, de qui hauria de mantenir-ne nets els lavabos, que hi hagi paper higiènic, etc.
Hi ha una pregunta sobre si totes les entitats són a la reunió o no. L'alcalde diu que només hi ha les de L'Esquirol, i que amb les de Cantonigròs i les de Sant Martí ja s'hi reuniran. Algú fa constar la contradicció d'aquest plantejament amb allò de la unitat territorial explicat abans per l'alcalde.
La comissió de festa major diu que està en quadre, que hi ha persones que n’han format part enguany que tenen previst deixar-ho, i que per tant cal anar pensant en la festa de Reis, que no és responsabilitat d’aquesta comissió, i també de les substitucions a la comissió de festa major.
Bàsquet informa que dissabte hi ha el primer partit de lliga.
S’aixeca la sessió a les nou del vespre.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada