22 d’octubre del 2013

Des del dia 10 d'octubre ja no som l'equip de govern
__________________________________
INTENTAREM MANTENIR-VOS INFORMATS DES D'AQUEST BLOG DE TOT ALLÒ QUE SIGUI D'INTERÈS PÚBLIC I QUE ARRIBI AL NOSTRE CONEIXEMENT 

L'alcalde Àlex Montanyà i Rifà, un cop nomenat alcalde, va signar, el dia 11 d'octubre, les seves dues primeres resolucions:
La 136/2013 per la qual resol cessar amb efectes immediats el Sr. Rafael Rierola i Moscoso del càrrec d'arquitecte municipal pel qual va ser nomenat, com a personal eventual, per acord del Ple en sessió extraordinària de data 9 de març del 1999.
La 135/2013 per la qual resol declarar extingit per caducitat el contracte de consultoria i assistència d'arquitecte tècnic adjudicat mitjançant resolució d'alcaldia núm 127/06, de data 31 de maig del 2006 al Sr. Joan Portavella Ylla.

Més enllà de les consideracions que, en un proper ple, presentarem, demanarem per escrit al senyor alcalde (per rebre'n resposta per escrit) que ens expliqui si ha previst totes les conseqüències d'aquestes decisions.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada