30 d’abril del 2014


(Entrat al registre de l'ajuntament ahir 29 d'abril de 2014).
Senyor alcalde,
Els sota signants, regidors de l’ajuntament de L’Esquirol coincidim en entendre que l’extraordinària situació política del nostre consistori pot comportar un determinat grau de tensió en el debat ordinari que s’hagi de produir a l’hora de confrontar les diferents concepcions i sensibilitats davant de com entendre la configuració de les polítiques que ens correspon administrar.
Portem uns quants anys en la confrontació ideològica i, també, estratègica respecte de com entendre el present i el futur del nostre municipi. Confrontació que es fa evident, de manera reglada, en el desenvolupament de les sessions dels plens municipals. Hem coincidit en que mai havíem presenciat actituds que anessin més enllà d’allò que s’interpreta normalment com l’enfrontament dialèctic. I que ara, concretament en els dos darrers plens, hem escoltat com un regidor es dirigia a un altre regidor amb una absoluta falta de respecte, sense que en cap de les ocasions vostè hagi fet ús de la seva autoritat per a reconduir el debat, als termes mínims de la cortesia política.
El senyor regidor d’esports, de l’equip de govern, s’ha dirigit manta vegades, en el debat sobre pressupostos, a un regidor per a que “s’ho faci mirar”. Expressió que acompanyada de les gesticulacions pertinents ( a les que agomboia el somriure de la regidora d'hisenda) representen una actitud de menys teniment, si no d’insult, que considerem intolerables, especialment per la seva repetició, en l’àmbit del debat polític que mereix, almenys, un determinat grau de formalitat.
Li agrairem que es comprometi a evitar comportaments que excedeixin el mínim de decència política en els debats que es produeixin en les sessions plenàries per tal que la nostra assistència als plens no resulti condicionada per pressions ( o expressions) que considerem que no hem d'admetre i que no estem disposats a compartir.
L'Esquirol, de 2014.
Xavier Pàmies Sebastià Riera Pep Castells


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada