7 de març del 2014

La distància entre Santa Maria i L’Esquirol.
Ara aquesta distància es mesura amb 11 vots, en l’expressió de la interpretació que onze ciutadans facin d’allò que 1850 veïns van manifestar, participant o no en la consulta mal anomenada sondeig. El 18 de juliol el ple a instàncies de 393 veïns, amb l’absència dels tres regidors d’AUD, va aprovar per unanimitat la celebració d’una consulta per al possible canvi de nom del municipi, a l’empara del Reglament de Participació Ciutadana. El mateix ple va convocar a una reunió pel 25 de juliol als promotors de la consulta i als representants dels grups municipals. A la reunió la representant d’AUD va proposar que el límit del 20 de gener de 2014 s’avencés a desembre de 2013; proposta que els presents varen acceptar.
A partir d’aquell moment el govern municipal va obrir un bloc per al debat sobre la qüestió, va reservar la sala de plens per a tots els dijous per tal que els promotors en pogueren fer ús per a publicitar la consulta, i tots els veïns participar-hi. També es va encarregar al secretari el contacte amb un registrador de la propietat, amb un càrrec de Governació i amb un càrrec d’Agricultura.
A l'octubre es va produir el canvi en el govern, d'acord a allò que va pactar CiP amb AUD. A partir d'aquell moment no es va publicar mai més res al bloc, ni tant sols un petit text que hi vaig enviar. Text que sí varen conèixer, es veu, els promotors de la consulta. Es va realitzar la xerrada amb els càrrecs abans esmentats per a respondre a les inquietuds que pogueren tenir els veïns. I va semblar que el tema s'adormia.
Cabrerès i Progrés va proposar a Convergència i Unió inserir en el ple l'acord per a celebrar la consulta el 23 de febrer (per error el text deia 20). En el ple corresponen el govern municipal no va incloure (malgrat allò que estableix la Llei de règim municipal) en l'ordre del dia la proposta de l'oposició, amb l'argument que proposaven un altre camí per arribar al mateix lloc. Després d'un agre debat, el punt es va incloure en l'ordre del dia, es va passar a votació i va tirar endavant amb el vot dels grups de l'oposició (amb una abstenció a Convergència i Unió).
En l'acord aprovat, de vuit paràgrafs, no es diu res pel que fa al grau de participació, ni en un sentit ni en un altre.
El dia 23 es va consultar als veïns del municipi. A la nit, dos mitjans de comunicació es varen dirigir a Cabrerès i Progrés per demanar si volíem dir alguna cosa en referència a les declaracions que hauria fet el senyor alcalde en el sentit que el ple no consideraria el resultat de la consulta perquè el ple que la va aprovar així ho establia. Els varem llegir el text de l'acord i, encara més, varem donar la nostra interpretació de com s'ha de llegir el paràgraf 7 de l'article 29 del reglament de participació, segons la qual s'obliga al ple quan hi ha un 50% de participació, però no es prohibeix per un altre cas. I especialment pel cas, ja que la competència per demanar el canvi de nom del municipi és exclusiva del ple municipal.
La majoria de la premsa només dona la versió oficial del govern municipal, contrària a sotmetre al ple demanar o no el canvi de municipi. La sorpresa està en que durant el dia es fa públic un acord de la Junta de Govern que s'expressa absolutament en sentit contrari. L'empresa assessora del govern municipal devia fer una lectura més atenta, no interessada, del Reglament i d'algun missatge editorial que recomanava “anar en compte que els veïns no tinguin la sensació que anar a votar no ha servit per res”.
Esperem que en el proper ple el senyor alcalde doni explicacions de com és que hem assistit a aquest joc de l'amagada.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada